top of page

Mellan Hand och Lera

Ett utforskande i beröringspunkten mellan handen och leran där känslan i fingertopparna får styra. Hur känns det? Vad kan jag forma?

Boka
inmjölning Hands

Leran och nuet

Tanken är att de alster som formas i leran, deformeras efter varje tillfälle. Det är inte meningen att det ska generera skulpturer och saker att ta med hem (om inte ett enträget önskemål uttrycks). Leran är plastisk och det som formas kan vara förgängligt. Det finns ingen prestation i att skapa något alls, om det till exempel skulle uppstå en blockering hos en deltagare. Att bara sitta med kan vara nog så läkande.

bottom of page