top of page

Användarvilkor

Användarvillkor för webbplatsen

Allmänt
Dessa användarvillkor gäller för (hemsida) som innehas av Sandra Falkeborn Artwork. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information som finns på eller via webbplatsen, accepterar användaren dessa användarvillkor och godkänner att de är bindanden för användaren. Om du inte accepterar dessa villkor, bör heller inte webbplatsen användas.


 

Syfte
Webbplatsen är att till för Dig i informationssyfte om Sandra Falkeborn Artwork. Informationen kan vara konst, kurser som erbjuds samt hur dessa kan bokas. Webbplatsen är för privat bruk


 

Egendomsrätt till webbplatsen
Webbplatsen ägs och hanteras av Sandra Falkeborn Artwork (i egenskap av fysisk person) med hemvist i Sverige.


 

Användarvillkor
Genom att Du använder webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Ägaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra utseende och innehåll på webbplatsen utan att meddela dessa i förväg. Ägaren av webbplatsen förbehåller sig även rätten att ändra användarvillkoren utan att meddela dessa i förväg. Ändring av användarvillkorenkan komma att ske och en uppdatering kommer att annonseras.

Användare som deltar i kurser och/eller andra anordnade event av Sandra Falkeborn Artwork förebehåller sig att visa god ton mot andra deltagare och anordnare. Goda arbetsrelationer är av vikt för Sandra Falkeborn Artwork och alla deltagare i kurser och/eller event ombeds att respektera varandra, lagar och regler på platsen för aktuellt event.


 

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan ge åtkomst till externa länkar. Webbplats ansvarar enbart för den här webbplatsen och externa länkar kan ha egna Användarvillkor. Du går in på externa länkar på egen risk och Sandra Falkeborn Artwork hålls inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgänglighet till dessa.


 

Immaterialrätt
Det upphovsskyddade materialet som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovspersonen. Användaren tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

Användaren förutsätts förstå och efterfölja upphovsrättslagen på den här webbplatsen, externt länkade webbplatser samt i deltagande av kurser och/eller andra event.

Det minsta upphovsrättsskyddet som gäller för konstnärliga verk på webbplatsen är ideell rätt. Det betyder att upphovspersonen ska namnges i samband med att dennes verk används och att verket inte får ändras eller utnyttjas på ett för upphovspersonen kränkande sätt.


 

Personuppgiftspolicy
Webplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes rättigheter och friheter.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till att personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-post samlas in vid behov. Vid bokning av kurser kan även information om tidigare erfarenhet inom området samt eventuell allergi efterfrågas. De insamlade uppgifterna kommer enbart att sparas så länge de behövs för sitt ändamål, om inte annat krävs enligt lag eller på grund av konflikt.

Syftet med att samla in dessa personuppgifter är för att kunna kontakta användaren vid bokning av kurser och/eller musikunderhållning, reservera plats på event samt bekräfta bokningar. Uppgifterna samlas även in för att kunna fakturera kunden för utfört uppdrag/framträdande/kurs. 

Efter lämnat samtycke har användaren rätt att vända sig till Sanda Falkeborn Artowork för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt att få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användaren rätt att komplettera dem. Om någon uppgift ändras från inlämnandet tills bokad utförande sker, är det användaren skyldighet att kontakta Sandra Falkeborn Artwork och meddela förändringen. Om så inte görs hålls inte Sandra Falkeborn Artwork ansvarig för eventuella konsekvenser.

Användaren har rätt att få sina uppgifter raderade om så önskas (om inte annat krävs enligt lag).
- om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet.
- om samtycke återkallas
- om personuppgifterna har behandlats olagligt
- om radering krävs för att upprätthålla en rättslig skyldighet

 

För mer information om Datahantering, se Integritets Policy. 

 

SSL-certifikat
SSL-certifikat (Secur Sockets Layer) möjliggör krypterad kommunikation mellan webbläsare och server. Det gör det säkrare att använda hemsidan för besökare och gör att siten har en https adress.

Cookies
Webbplatsen använder sig av cookies. Det innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare när de besöker webbplatsen. En cookie är en textfil som sparas på användarens dator när du besöker webbplatsen. Textfiler används bl a för att underlätta användningen av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typer, s k persistenta cookies, sparar en fil under längre tid på användarens dator.

Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen.

Om användaren inte accepterar användningen av cookies kan användaren själv göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Nekandet av användningen av cookies kan komma att påverka upplevelsen och användningen av den här webbplatsen.


 

Uppsägning av avtal
Detta avtal gäller tills det sägs upp av endera parten. Uppsägning av avtalet kan ske närsomhelst av användaren och sker då användaren förstör allt material som erhållits från webbplatsen.


 

Användares avtalsbrott
Om användaren bryter mot avtalet i användarvillkoren kan avtalet komma att sägas upp. Sandra Falkeborn Artwork kan säga upp avtalet närsomhelst om användaren, enligt bedömning, bryter mot villkoren i det här avtalet. Vid uppsägning måste användaren förstöra allt material som erhållits från webbplatsen och upphöra att använda webbplatsen.


 

Friskrivning och ansvarsbegränsning
Denna webbplats tillhandahålls såsom den är och utan garantier av något slag. Information som tillhandahålls på den här webbplatsen tros vara tillförlitlig när den publiceras. Sandra Falkeborn Artwork kan dock inte garantera att informationen kommer att vara korrekt, aktuell eller fullständig hela tiden.

Användningen av den här webplatsen sker helt på egen risk. Sandra Falkeborn Artwork eller andra personer involverade i den här webbplatsen kommer inte vara ansvariga för någon form av direkt eller indirekt skada, kostnad eller förlust, hur den än har orsakats, som kan uppkomma i anledning av användandet av webbplatsen.

 

Om någon av bestämmelserna i de här användarvillkoren är ogiltiga eller inte överensstämmer med gällande lag, fortsätter de återstående villkoren att gälla.

 

Kontakt
Vid frågor eller funderingar, kontakta Sandra Falkeborn på sandrafalkeborn(at)protonmail.com

Uppdaterat 2022-01-24

Upprättat 2021-10-09

bottom of page