top of page

Integritets Policy

Sandra Falkeborn Artwork förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes rättigheter och friheter.

Förteckning över Insamlade Personuppgifter

 

Typ av uppgifter:

 • Kundregister
  namn, telefonnummer, e-mail, leverans adress/besöksadress

   

 • Faktureringsuppgifter
  namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-mail

   

 • Erfarenhet och eventuell Allergi
  Vid bokning av kurser kan information om tidigare erfarenhet inom området efterfrågas. Då Sandra Falkeborn Artwork ibland har med sin hund kan information om pälsallergi efterfrågas.

   

Syfte
Syftet med att samla in dessa personuppgifter är för att kunna kontakta kunden vid bokning av kurser och/eller musikunderhållning, reservera plats på anordnade event samt bekräfta bokningar. Uppgifterna samlas även in för att kunna fakturera kunden för utfört uppdrag/framträdande/kurs.

 

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan finns och insamlade uppgifter förvaras digitalt utom åtkomst för utomstående. 
 

Tidsbegränsning

De insamlade uppgifterna kommer enbart att sparas så länge de behövs för sitt ändamål. Som längst sparas uppgifterna i tre år om inte annat krävs enligt lag eller att uppgifterna behöver sparas på grund av pågående eller framtida konflikt. 

 

Information om uppgifter
Efter lämnat samtycke har användaren rätt att vända sig till Sanda Falkeborn Artowork för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt att få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användaren rätt att komplettera dem. Om någon uppgift ändras från inlämnandet tills bokad utförande sker, är det användaren skyldighet att kontakta Sandra Falkeborn Artwork och meddela förändringen. Om så inte görs hålls inte Sandra Falkeborn Artwork ansvarig för eventuella konsekvenser.

 

Delning

Information som lämnas till Sandra Falkeborn Artwork ges inte vidare till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag.


Användaren har rätt att få sina uppgifter raderade om så önskas (om inte annat krävs enligt lag eller på grund av konflikt). 

 •  om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet

 • om samtycke återkallas

 • om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • om en radering krävs för att upprätthålla en rättslig skyldighet

 

Om du vill få dina uppgifter raderade eller har andra frågor, kontakta Sandra Falkeborn Artwork på sandrafalkeborn(at)protonmail.com. 

Uppdaterat 2022-02-17

Uppdaterat 2022-01-24

Upprättat 2021-10-09

bottom of page