top of page

Deltagarvilkor

Personer som deltar i kurser med Sandra Falkeborn Artwork förväntas hålla god ton mot varandra och kursledare före, under och efter kurstillfället.

Det är även viktigt att respektera arbetsrelationer och att respektera kurslokalens regler och förordningar (lokal kan variera från kurs till kurs och så även deras regler och förordningar). 

Alkohol och droger är inte tillåtet under att ha med eller intaga under kursen. Det är inte heller tillåtet att komma påverkad till kurstillfället. 

Personer som deltar i kurser med Sandra Falkeborn Artwork är skyldighet att meddela förändringar i information som lämnats vid bokningen. Om så inte görs är Sandra Falkeborn Artwork inte ansvarig för felaktigheter.

Om du har ett fysiskt och/eller medicinskt tillstånd av någon form som påverkar ditt deltagande på kursen är det viktigt att du meddelat det i förväg så att vi tillsammans kan förbereda på bästa sätt.

För att delta i en kurs behöver varje person/individ godkänna Integritets Policy (GDPR).

Deltagaren i kursen deltar som juridiskt ansvarig person för sina egna handlingar och står även som ansvarig för konsekvenserna av dessa. Det är således inte Sandra Falkeborn Artwork som är ansvarig skulle konsekvenser uppstå.

Uppdaterad 2022-01-24

Upprättad 2021-10-09

bottom of page