top of page

KURSER

Mellan Hand och Lera

Hand och Lera - sv_edited.jpg

Mellan hand och Lera är en halvdagskurs i möte med lera, lämplig för vuxna och unga vuxna.

Kursen är meditativ till sin natur och syftar till att utforska vad som händer med skapandet när vi fokuserar inåt och låter andra sinnen än ögonen leda. Tanken är att mötet mellan handen och leran står i fokus, våra föreställningar och idéer om leran och formandet blir sekundärt. Vi skapar och skulpterar fritt i leran och de alster som formas i leran vid kurstillfället, deformeras efter varje tillfälle (om inget annat starkt uttrycks från kursdeltagare). Ingenting av det som formas kommer brännas eller sparas av kursledaren. Olika övningar med fokus på olika sinnen kommer finnas som inspiration för formandet. Varje övning är helt frivillig och tänkt som en hjälp. För att delta i kursen krävs inga förkunskaper.

Kursen passar dig som vill varva ner och komma i kontakt med dig själv. Den passar även dig som vill utforska fritt skapande i lera.

Kursen har plats för sex till åtta deltagare.

Nästa workshop planeras till hösten 2022

Ursprunglig Lera

IMG_9460.HEIC.heic

Ursprunglig Lera är en endagskurs med fokus på människans kända tidigste uttryck i lera. Människan har bränt lera i ca 30 000 år och då formades små kvinnofigurer, så kallade venusar. Långt senare började vi tumma små kärl, ibland med spetsig fot. Fokus i kursen är just att forma små figuriner eller tumma små kärl. Som inspiration kommer det finnas bilder på olika historiska venusar och kärl. Vi kommer lyssna till olika skapelseberättelser från olika delar av historien och världen. Varje deltagare har möjlighet att få en figur och ett kärl bränt och det hämtas vid en senare tidpunkt efter kursen. För att delta i kursen krävs inga förkunskaper i lera.

Kursen passar dig som vill varva ner och komma i kontakt med dig själv. Dig som är intresserad av praktisk historia. Dig som vill utforska skapande i lera.

Kursen har plats för åtta deltagare.

Under planering

För mer information, skriv upp dig för  nyhetsbrev. 

Hunden Bliss

I arbetet med kurserna följer ofta och när det är möjligt hunden Bliss med.

Bliss är liten, social och allergivänlig.

Sandra och Bliss 2 - sv.png

Fotograf Sanna Lagerström

bottom of page