top of page

Hälsa & Säkerhet

För kunden

För att ge kunden bästa tänkbara upplevelse, om det så är av framträdanden, kurser, event eller andra tjänster, arbetar Sandra Falkeborn Artwork för att, efter bästa förmåga, säkerställa bästa möjliga hälsa och säkerhet före, under och efter upplevelsen. Vi kommer att, efter bästa förmåga, sätta säkerheten för kunden/deltagarna först.

 

Vi arbetar förebyggande mot olyckor och incidenter genom:

  • Riskbedömning av aktuell lokal/område. Det innebär bl a att lokalisera nödutgångar, brandsläckare och brandfilt och eventuell hjärtstartare på platsen. I de fall där det behövs tillhandahåller Sandra Falkeborn Artwork ett Första-Hjälpen förband. Kunden/deltagarna informeras på plats. Utöver det lokaliseras speciellt skaderiskfyllda områden. Skulle ett sådant område upptäckas informeras kunden/deltagarna på plats.


 

  • Hjärt- och lungräddning. Senast genomförd utbildning: 2016 Nästa utbildning i HRL genomförs senast under 2022. 

 

 

  • Allergier. Då Sandra Falkeborn Artwork ibland har sin hund (allergivänlig rasblandning) med sig på framträdanden, kurser, event eller andra tjänster. Vid sådana tillfällen informeras kunden/deltagarna i god tid innan. I vissa fall kan information om allergi hos kunden/deltagarna efterfrågas innan eventet för att kunna förebygga eventuell allergisk reaktion (hunden är allergivänlig rasblandning).

Uppdaterat 2022-01-24

Upprättat 2021-10-09

bottom of page